خانه مقالات برندینگ چرایی و نتایج برندسازی داخلی در سازمان های خدماتی

چرایی و نتایج برندسازی داخلی در سازمان های خدماتی

25 ثانیه خوانده شده
۰

برندسازی مفهومی چند وجهی است که دانش های مختلفی را با یکدیگر پیوند داده است. از جمله دانش بازاریابی، اقتصاد، استراتژی، روان شناسی و جامعه شناسی. اما هنگامی که در پروسه برندسازی دقیق می شویم بحث برندسازی داخلی به میان می آید و از این رو نیاز به مرور ادبیات علمی رفتار سازمانی و جامعه شناسی سازمانی می شویم. در این نوشتار با بیان اهمیت و ضرورت برندسازی داخلی، مزایای تحقق ان را مرور می کنیم.

برای ورود به بحث بهتر است به گفتاری از کاتلر اشاره کنیم که در آن برای شرکت های خدماتی سه نوع بازاریابی درنظر گرفته است: بازاریابی بیرونی، بازاریابی درونی و بازاریابی تعاملی (رابطه‌مند) می‌باشد.

 

بازاریابی بیرونی شامل آماده کردن، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع خدمات به مشتری می‌باشد.

 بازاریابی تعاملی، مهارت کارکنان در خدمت‌رسانی به‌ مشتری را تشریح می‌کند و بیش‌تر به رفتار کارکنان با مشتری می‌پردازد.

بازاریابی درونی‌ اشاره به ارتباط بین شرکت و کارکنان دارد که منجر به آموزش و انگیزش کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان می شود. 

به نظر کاتلر، بازاریابی درونی، مهمترین جزء بازاریابی خدمات می‌باشد. چرا که در صنایع خدماتی بیشترین تماس بین مشتریان و کارکنان وجود دارد. در سازمان های خدماتی، زمانی استراتژی بازاریابی‌ سازمان اثربخش خواهد بود که بازاریابی بیرونی و درونی به طور نظام‌مند مورد توجه قرار گیرند.

بر خلاف شرکتهای تولیدی، که بیشتر روابط و تعاملات خارج از شرکت بر دیدگاه مشتریان تاثیر می گذارد، در بخش خدمات، تلاشها و ارتباطات داخلی اهمیت بسیاری دارد.همچنین تشخیص و اراده کارکنان در برآورده کردن تعهدات سازمان ، نقشی تعیین کننده دارد.

این جاست که موضوع برند سازی داخلی مطرح می شود . برند سازی داخلی را می توان، آموزش و اکتساب آموزه های برند در سه سطح دانشی، نگرشی و رفتاری تعریف نمود.

اگر از زاویه دید دانش رفتار سازمانی نگاه کنیم، این مفهوم ارتباط نزدیکی با "جامعه پذیری سازمانی" دارد. ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﭘﺬﻳﺮی اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ  از آن ﻃﺮﻳــﻖ ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﺑــﺎ ارزﺷــﻬﺎی ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳــﺎزی ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و داﻧﺶ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘـﺸﻬﺎی  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﻛﺎرآﻣﺪ را ﻓﺮا ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ.  

صرفنظر از تفاوتهای بین سازمانهای مختلف از نظر (اندازه ، اهداف و … )، انتقال ارزش و دانش برند، پایه و مبنای روندهای مدیریت برند داخلی است.

در صورتی که برند سازی داخلی با موفقیت انجام شود نتایج زیر بدست می آید:

۱- ایجاد هماهنگی بین اهداف برند و اهداف زندگی شخصی و حل تعارض احتمالی بین آنها

۲- پذیرش هنجار و نظام ارزشی برند توسط فرد به واسطه شناخت درست وی از برند

۳- تغییر بینش، نگرش و رفتار فرد مطابق با ارزش ها و هنجارهای برند سازمان

۴- پذیرش جایگاه کاری و اجتماعی صحیح و عضویت واقعی فرد جدید

۵- تبدیل شدن کارکنان به عنوان مبلغان برند در خارج از محیط سازمان

۶- تعهد بیشتر کارکنان نسبت به وظایف و عملکرد خود در قبال برند

۷- افزایش ضریب ماندگاری و ادامه خدمت کارکنان در سازمان

۸- بهره وری و کارآیی بیشتر از طریق افزایش تعهد افراد

۹–بقاء و تداوم فرهنگ و ارزشهای برند سازمانی

۱۰- روشن شدن نقش افراد در تحقق اهداف برند

۱۱- افزایش رضایت و خوشحالی از شغل خود

در همین راستا مفهوم رفتار شهروندی برند مطرح می شود که از مفاهیم جدیدی است که در گفتارهای رفتار سازمانی و برند به آن پرداخته می شود.

مطلب اختصاصی سایت برنداِبات

نویسنده:مهدی ترکمان

دانش آموخته دکترای مدیریت کسب و کار_محقق و مشاور برندسازی

.

.

بخــوانیـــــد، بیـــاموزیـــــد، قدرتـــــمند شوید

برندابات مرجع تحلیلی، آموزشی برندینگ، بازاریابی، تبلیغات

گروه توسعه کسب و کار آرمانی ارائه دهنده راهکار برندسازی، مارکتینگ و تبلیغات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت BrandAbout میباشد . کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

 • تاثیر برندشخصی قدرتمند بر روی برند مکان

  برداشت دوم: برندشخصی و برند مکان پوردوسی (فردوسی) شاعر بزرگ پارسی می فرماید : به نام خداون…
 • برندسازی و تولید

  برندسازی و تولید

  برداشت اول : برندسازی و تولید بیایید اینگونه آغاز کنیم ، تفکر یک جامعه آیا تاثیری بر روی ک…
 • مشتری محوری یا کارآفرینی محوری

  مشتری، محور کارآفرینی

  گفت و گوی اختصاصی پژمان پاکدامن با دکتر محمود محمدیان در خصوص الزامات بازاریابی در کارآفری…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *