خانه مقالات برندینگ روش های تحقیق و پژوهش در برندینگ

روش های تحقیق و پژوهش در برندینگ

6 ثانیه خوانده شده
۰

انواع روش های تحقیق

۱- تحقیقات کیفی :

یکی از شاخه های اصلی تحقیقات بازار است که عمومابه شناخت عمیق تر رفتار انسان و دلایل حاکم بر رفتار وی می‌پردازد از آنجا که تحقیقات کیفی به دنبال کشف چرایی رفتار مصرف کننده هستند.
نه مکان، زمان و چگونگی رفتار وی، از این رو تعداد نمونه ها بسیار کمتر اما عمیف تر از تحقیقات کمی انجام می‌شوند.
از روش های متونع تحقیقات کیفی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  1. مصاحبه های عمیق فردی
  2. گروه های کانون
  3. جلسات طوفان مغزی
  4. مصاحبه های ZMET
  5. مصاحبه های نردبانی

۲- تحقیقات کمی :
یک تحقیق بازار کمی به طور معمول با استفاده از ابزار پرسشنامه و با به کارگیری مقایسه های عددی قابل سنجش انجام می‌شود.داده های جمع آوری شده در تحقیقات کمی با تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می‌گیرند، به همین دلیل می‌توان نتایج تحقیقات کمی را با در نظر گرفتن خطای مشخص به جامعه تعمیم داد.

تحقیقات بازار،روش های تحقیق،روش های تحقیق بازار تحقیق بازار بوسیله ابزارها انجام می شود

۳- مشاهده
مشاهده یکی از ابزارهای رایج در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بازاریابی است. مشاهده به طور غیر رسمی در تمام سطوح سازمان‌ها انجام می‌شود، اما مشاهده علمی دارای شرایط و ویژگی‌های خاص خود است. یک مشاهده علمی می‌تواند پنج بعد ۱)طبیعی یا ساختگی ۲) آشکار و یا نهان ۳) ساختارمند و یا بدون ساختار ۴) ۵) مکانیکی یا انسانی تقسیم شود.
تحقیقات خریدار نمایی ( Mistery Shopping ) یکی از پرکاربردترین تحقیقات مشاهدی است.
همچنین روش های تئوری و نئورو ریسرچ ( تحلیل امواج مغزی ) در دسته تحقیقات مشاهده ای جای می‌گیرند.
۴- تحقیقات پنلی
تحقیقات پنلی با استفاده از گروهی از مردم انجام می‌شود که دارای شرایط دموگرافیک مشترکی هستند. از تحقیقات پنلی برای گردآوری اطلاعات کسب و کاری در زمینه‌ی محصولات و برندها استفاده می‌شود.
تحقیقات پنلی معمولا در دو دسته بازرهای مصرفی و بازارهای B2B انجام می‌شود. تفاوت تحقیقات پنلی با سایر روش ها در این است که افراد واجد شرایط از قبل به عضویت در پنل دعوت می‌شوند و در هنگام نیاز از میان فهرست اعضا، افراد مورد نظر انتخاب و دعوت می‌شوند.
۵- تجربیات
تحقیقات تجربی و یا آزمایشی، به معنی دستکاری یک یا چند متغییر به وسیله تحقیق است به نحوی که بتوان تاثیر آنها را بر یک یا چند متغییر نیز اندازه گیری کرد.برای مثال تحقیقات ذائقه سنجی محصولات خوراکی و آشامیدنی و بررسی اثر برند به دیدگاه مصرف کنندگان نوعی تحقیقات تجربی به شمار می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *