خانه مقالات برندینگ برندسازی داخلی – چرخه تاثیر

برندسازی داخلی – چرخه تاثیر

17 ثانیه خوانده شده
۰

 

 

برندسازی داخلی – چرخه تاثیر

پیش ازآنکه شروع به طراحی برندسازی خارجی خود کنیم، نیاز است که به تعیین برند درونی خود نگاهی بیندازیم. ما می توانیم به هر صورتی که بخواهیم توسط روشهای مختلف با استفاده از استراتژی، بازاریابی و ارتباط بصری، برند خارجی خود را مطرح کنیم، اما چنانچه برند داخلی خود را پرورش ندهیم، هیچ  گاه نمی توانیم برند خارجی تجربه شده را کنترل کنیم.

برندسازی داخلی چیست؟

برندسازی داخلی تصویر و ارزشهای مفهوم سازی شده توسط کل گروه در سازمان است که احساسات و اعتماد به نفس کارمندان و مالکان را به تصویر می کشد.

کاری که شرکت انجام می دهد و نحوه ی انجام آن همیشه به افراد درون آن بستگی دارد. انسانهای درون سازمان، همان سازمان را تشکیل می دهند. آنچه که انجام می دهند، تفکر و احساسشان دارای بیشترین اهمیت برای چگونگی تجسم شرکت از درون خویش است.

چرا تعیین برند داخلی اهمیت دارد؟

اساسا، اینکه افراد محل کارشان را دوست داشته باشند، چیز خوبی است و هدف اصلی برند داخلی قدرتمند همین است. افراد را به کاری که انجام می دهند، علاقمند سازید. آنها را به آنچه انجام می­دهند، مفتخر سازید.

بدیهی است که اگر افراد از درون نگرش مثبتی درقبال برند داشته باشند، این مسئله در برند خارجی منعکس خواهد شد که درنتیجه، بشدت موفقیت کل سازمان را متاثر خواهد ساخت.

حال، داشتن برند قدرتمند داخلی (نشان داده شده درتصویر فوق) بسیاری مزایای دیگر دارد. من مختصرا به مدل فوق می پردازم تا منظور خود را برای شما بازگو کنم .

 

تعلق

گام اول برای بهبود تعیین برند داخلی شما تعلق [وابستگی] است. اگر کارمندان (و مالکان) به شرکت احساس تعلق خاطر داشته باشند، به احتمال خیلی زیاد موجب افزایش عواطف در این انسانها می گردد که برای هر دوی آنها  و شرکت ماهیتی سودمند دارد. احساس ارتباط با هم را درآنها ایجاد کنید و کاری کنید که همه شان احساس یگانگی داشته باشند.

این کار را می توان با یک یا چند مورد از موارد ذیل صورت داد:

 • جو فیزیکی- مکان فیزیکی ای که بودن در آن جالب است.
 • تعیین پروفایل هویت داخلی- به افراد یادآور شوید که در کجا هستند.
 • تشکیل تیم- افراد را وادار کنید که یکدیگر را بپذیرند و با یکدیگر به خوبی کار کنند.
 • دیدگاه مشترک- دیدگاهی را منتقل کنید و افراد را تشویق کنید که همان اهداف را داشته باشند.
 • اجرا و الهام- افراد را به آنچه کسب می کنند، مفتخر کنید. الهام بخش آنها باشید تا کارهای عالی ای انجام بدهند.
 • باور به محصولات و خدمات- کاری کنید که افراد تاثیر خود در جهان را درک کنند.
 •  

برندسازی داخلی

به محض حصول احساس تعلق، ضرورتا برند داخلی خود را کسب کرده اید. برند داخلی تصویر و ارزشهای مفهوم سازی شده توسط کل گروه در سازمان است که احساسات و اعتمادبه نفس کارمندان و مالکان را به تصویر می کشد.

گذشته از این توصیف، منافع فوق العاده ای به دست می آورید:

 • کارمندان متعهد- افراد از آمدن به سر کار خوشحالند و همیشه بهترین تلاششان را انجام می دهند.
 • بهره وری بیشتر- کارمندانی که متعهد باشند، کار بسیار زیادی انجام می دهند، زیرا قصدشان چنین است (نه به این خاطر که مجبور باشند).
 • تعهد به آرمان- کارمندان می خواهند به عظمت برسند.
 •  

برند کارفرما قویتر می شود

وقتی انسانها احساس کنند که آرمانی دارند و احساس کنند که با آنها به خوبی رفتار می گردد،  خواهند خواست که درون سازمان کار کنند و چنانچه واقعا خرسند باشند، همه جا از جذاب بودن کار در این شرکت تعریف خواهند کرد .

 

تجربه ی مشتری بهبود می یابد

وقتی افراد داخل سازمانها خرسند باشند و آرمانی داشته باشند، داشتن برند داخلی قدرتمند در تجربه ی مشتری نیز منعکس می گردد. داشتن آرمان معمولا به منزله ی باور به چیزی بسنده است تا هرچیز از برداشتهای اولیه گرفته تا پشتیبانی مشتری با روحیه کارمندان تقویت شده باشد.

 

تکه سنگ طلا- برندسازی خارجی

کل این موارد، مستقیما یا بطورغیر مستقیم به برند خارجی قویتر کمک می کنند. همه چیز با هم مرتبط است و با هم پیش می رود.

برندسازی خارجی اساسا نحوه ی مفهوم سازی بیرونی تصویر و ارزشهای شرکت  است و با شروع از درون (توسط برند داخلیتان)، برتری ای خواهید داشت.

 

چرخه تاثیر

این مدل نشان می دهد که چگونه موارد مختلف بر یکدیگر اثر می گذارند. همانطور که قبلا به دفعات گفته شد، همه ی آن باهم پیش می رود.

ایده ی کار آنست که با تمرکز بر یکی از ۵ حیطه ی تجربه ی ادراک شده ی انسانها، می توانیم در یک مارپیچ بردیگران اثر بگذاریم و اینکه می توانیم تکانی بخوریم و درطول زمان، بهتر شویم (یا بدتر شویم).

می توانید کار را با هریک از این ۵تا شروع کنید، اما شروع کار از تعلق احتمالا ساده ترین چیز است. اگر انسانها را متعهد کنید، غالبا به بهره وری می انجامد. این بدان معناست که اگر تعهد انسانها بهتر شود، بهره وری به دنبالش پیش خواهد آمد و همچنین به این معناست که اگر تعهد تخریب گردد، بهره وری نیز تخریب می گردد.

لذا بهره وری بهبود یافته است، عالیست! این بایستی بدان معنا باشد که انسانها کلیت برند را پذیراتر هستند، چراکه آنها را خرسند می سازد و به آنها آرمان می بخشد و واداشتن آنها به نیل به عظمت، حس طبیعی مثبت گرایی در قبال شرکت و برندش را به دست می دهد.

با نیل به این هدف، برند کارفرما متاثر از ۳ حیطه ی قبلی می گردد: با ترفیع این محل کار، القای انگیزه و آرمان بزرگی به انسانها برای سر کار خوب رفتن.

این درنهایت به وفاداری مبدل می گردد که امری بسیار قدرتمند است. وفاداری به شرکت برای همه ی مالکان و ذینفعان ارزش والایی دارد و نشان می دهد که کارمندان از همان ارزشها و انگیزه ی آنان برخوردارند.

نهایتا، با افزایش اراده ی اجرا، وفاداری بطورخودکار بر سطح تعلق اثر خواهد گذاشت .

بنابراین، بدستش آورده اید. مارپیچ تاثیر.

گرچه قدری انتزاعی است،  نشان می دهد که تغییر یک حیطه فقط همان بخش خاص را بهبود نمی بخشد، بلکه قوتی به کل زنجیره می بخشد و بازهم و بازهم بهبود می یابد. شاید برای همیشه؟

چه فکر می کنید؟

 

برند ابات – پژمان پاکدامن

 • تاثیر برندشخصی قدرتمند بر روی برند مکان

  برداشت دوم: برندشخصی و برند مکان پوردوسی (فردوسی) شاعر بزرگ پارسی می فرماید : به نام خداون…
 • برندسازی و تولید

  برندسازی و تولید

  برداشت اول : برندسازی و تولید بیایید اینگونه آغاز کنیم ، تفکر یک جامعه آیا تاثیری بر روی ک…
 • مدیران ناخدای برند

  برند در آنچه عرف بازار و صنعت است برای شرکت های بزرگ مطرح و غالب شده است در حالیکه شرکت ها…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *