خانه مقالات برندینگ بدون پرسنال برند حرفه شما نابود میشود !

بدون پرسنال برند حرفه شما نابود میشود !

48 ثانیه خوانده شده
۰
0
0

Personal branding is an important practice for all independent contractors.  It’s a major contributor to what kind of contracts you get and with which clients.  This infographic from Communicate [your] Skills has a similar point-of-view and provides tips about why you should be a brand, how to develop your personal brand, and what personal branding can do you for your career.  Check it out and act like a brand today!

without-personal-branding-your-career-is-dead

 

final

 

ترجمه : گروه آویده 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده تحریریه brandabout
بارگذاری بیشتر در مقالات برندینگ

پاسخ دهید

بررسی کنید

وقتی دیگر نام آزمایش برای انتخاب بخاری کافی نیست!

بعد از ارج، کارخانه برند لوازم خانگی آزمایش نیز در تهران تعطیل شد. رکودهای اقتصادی که گریب…