خانه مجله تخصصی بازاریابی و برندسازی

مجله تخصصی بازاریابی و برندسازی


        عنوان: هفته نامه تخصصی «بازاریابی و برندسازی»
         شماره: 1
         تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۹۶
         تعداد صفحات: ۵۴ صفحه   

 

دانلود PDF هفته نامه تخصصی بازاریابی و برندسازی

 

هفته نامه تخصصی برندینگ        عنوان: هفته نامه تخصصی «بازاریابی و برندسازی»
         شماره: 2
         تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۹۶
         تعداد صفحات: ۵۸ صفحه 

 

دانلود PDF هفته نامه تخصصی بازاریابی و برندسازی

هفته نامه تخصصی برندینگ

  عنوان: هفته نامه تخصصی «بازاریابی و برندسازی»
         شماره: 3
         تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۹۶
         تعداد صفحات: ۶۰ صفحه 

 

دانلود PDF هفته نامه تخصصی بازاریابی و برندسازی

  عنوان: هفته نامه تخصصی «بازاریابی و برندسازی»
         شماره: 4
         تاریخ انتشار: ۳ تیر ۹۶
         تعداد صفحات: ۶۵ صفحه 

 

دانلود PDF هفته نامه تخصصی بازاریابی و برندسازی

نظرات بسته شده است.