خانه اخبار رنگ سال ۲۰۱۷ انتخاب شد

رنگ سال ۲۰۱۷ انتخاب شد

6 ثانیه خوانده شده
۰
0
3

coty-2017-header

 

Color Of The Year 2017: Violet Verbena

color of year 2017-5 color of year 2017-9

 

 

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده تحریریه brandabout
بارگذاری بیشتر در اخبار

پاسخ دهید

بررسی کنید

وقتی دیگر نام آزمایش برای انتخاب بخاری کافی نیست!

بعد از ارج، کارخانه برند لوازم خانگی آزمایش نیز در تهران تعطیل شد. رکودهای اقتصادی که گریب…