خانه مقالات برندینگ برند و فرهنگ

برند و فرهنگ

5 ثانیه خوانده شده
۱۰

آنچه این مقاله بدان خواهد پرداخت ،  بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم و صد البته دو سویه ی مفاهیم فرهنگی و فرایندهای برند سازی بر یکدیگر است.

این بدان معناست که قصد این نوشتار شفاف سازی عوامل تاثیر گذار فرهنگی است که می بایستی توسط متخصص استراتژیست برند در نظر گرفتـه شوند تا حوزه ی ارتبـاطی برند و مخـاطب به درستـی شکل گرفته بازخوردهای مدنظر استراتژی برند از سمت جامعه صادر گردد.

Rural_internet_2639368f

در ابتدای بحث بهتراست تعاریفی از فرهنگ را مورد بررسی قراردهیم:

به گفته ی ادواردتایلر   E.B.Tylor  مردم شناس مشهور بریتانیایی، فرهنگ  مجموعه ی پیچیده ای است شامل علوم و دانش ها و اعتقادات ،  هنرها ، افکار ، عقاید ، صنایع ، تکنیک ، اخلاق ، قوانین و مقررات ، سخن ، عادات و رسوم و رفتار و ضوابط که انسان به عنوان یک عضو از جامعه آن را از جامعه ی خود فرا می گیرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد.

رالف لینتون  Ralf Linton  جامعه شناس و محقق امریکایی ، فرهنگ را چنین توصیف می کند: فرهنگ مجموعه ای از رفتارهای اکتسابی است که بوسیله ی افراد جامعه ی معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

Maasai-Herders-On-Phone

در یک جمع بندی برای ارائه ی یک تعریف شفاف و خلاصه شده از فرهنگ می توان چنین بیان کرد:

فرهنگ راه و روش زندگی است که هر قومی برای خود دارد.

فرهنگ مجموعه ای ساخته و پرداخته از اندوخته ها ، آداب و رسوم ، مقررات و عقاید ، هنر و دانستنی های عامه ی مردمی است که از یک نسل به نسل بعدی منتقل می گردد.

How-can-Africa-overcome-technology-related-problems

در این نقطه می پردازیم به تعاریف برند:

چنان که انجمن بازاریابی آمریکارتصریح می کند: مارک ، برند یا نمانام عبارت از طرح ، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمت یا محصولی خاص باشد که بوسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

تعریف زیباتری از برند چنان بیان می دارد که برند مجموعه ی تداعیات ذهنی و کارکردهای احساسی و عقلی و مزیت هایی است که در ذهن بازار هدف نفوذ کرده مبنای تصمیم گیری برای خرید قرار می گیرد.

آن تصور عمیق و احساس اشتیاقی که موجب می شود در میان گروه همسانی از کالاها یا خدمات ،  مصرف کننده ،  گونه ی خاصی را بپسندد و بنابراین برند شامل همه ی ویژگی ها و تمایزات منطقی و حسی است که به یک نام گره خورده است.

13

همچنان که بر متخصصان امر برندسازی مبرهن است ، سنگ بنای خلق هویت برند برمطالعات در  چند  حوزه ی اصلی زیر استوار است :

محیط و بازار و رقبا و خلاقیت و  ایده

هرکدام از این مباحث خود شامل بررسی بسیاری از نشانگان و سر فصل هایی می گردند که در نهایت و از طریق گزینش و اولویت دهی پاسخ های کارآمد در هر حوزه و با در نظر گرفتن وزن پاسخ های منطبق بر نیاز هر حوزه نقشه ی راه و استراتژی های کلان برای خلق هویتی ممتاز را خواهند ساخت.

jnhb

بعبارتی پاسخ به پر سشهایی از جنس مطالعات محیطی در حوزه ی اقتصاد و  فرهنگ  و فن آوری می توانند راهکارهایی جهت خلق تمایز و برند سازی فراهم آورند و اختصاصا پیگیری مباحث تحقیقات فرهنگی نقطه ی حساسی در این مطالعات را تشکیل می دهند .در زیر دسته بندی از سر فصل هایی برای مطالعه ی فرهنگ محیطی ارائه می گردد که در نهایت بستر حضور برند خواهد گردید و با دقت در جزییات آنچه توسط فرهنگ یک جامعه مقبول یا مطرود است می توان ضریب اطمینا ن بالایی برای سرنوشت برند تعیین کرد.

مباحث مد نظر و پر اهمیتی در این حیطه می گنجند از قبیل:

زبان و گویش

حروف و هجاها

مذهب و دامنه ی نفوذ آن در سیستم اداره ی حکومتی و تنوع زیر گروه ها و گرایش های منطقه ای فرقه ها و آیین های وابسته به آن

ثروت و پراکندگی و تجمع آن در طبقات اجتماعی

سبک پوشش و مد

تکنولوژی ارتباطات و سرعت رشد فن آوری های این حوزه

سیستم پخش و توزیع محصولات

مفاهیم روانشناسی و جامعه شناسی رنگ و نشانه های بومی ملی بصری

ساختار سیستم حکومتی و قوانین مرتبط

چگالی جمعیتی یا نحوه ی پراکندگی جمعیت در جغرافیای منطقه

رسانه ها و ابزارهای اطلاع رسانی و شدت و ضعف دسترسی و اثر بخشی سیستم تبلیغات در منطقه

مسافت های سفر و فن آوری های مرتبط با سفر و …

دست آخر می توان با بررسی مباحث فوق به تعاریفی از جامعه ی مخاطب  پیش رو رسید که البته و با در نظر گرفتن حوزه ی رقبا و بازار و کیفیت یا چگونگی ایده پیش رو به دستخط مناسبی برای خلق هویت برند دست یافت.

ice2

بنابر این طبیعی ست که بپذیریم فرهنگ جامعه نقش بسیار پراهمیتی در اقبال و یا شکست یک برند خواهد داشت و این همان مبحثی است که بررسی درآن می تواند نتایج مهمی  در حوزه ی بازار همچون قدرت پذیرش و باور پذیری برند را تعیین کند.

بد نیست در این بخش از سمت دیگر ماجرا نیز نگاهی بیاندازیم .در بسیاری از جوامع که در حال دگردیسی فرهنگی اجتماعی و فن آوری هستند و یا بهر دلیل ساختارهای فرهنگی متغیر و نامتوازن را در خود پذیرفته اند حضور برند ها می تواند موجب ایجاد رفتار های جدید ،  نیازهای جدید و حتی خرده فرهنگ هایی همچون خلق کلمات و هجاها و اصطلاحاتی در سطح جامعه گردد که بعضا همچون شمشیر دو دم عمل می کنند .

اگر بپذیریم که طبیعت خلا را پر کرده و از سمت پر تراکم همواره به سمت کم تراکم نشت می کند و  جریان های مختلف دیتا به فراخور حضور تکنولوژی در انواع محیط ها رسوخ می کند ،  بنابراین عجیب نیست اگر از بیرون از مرزهای یک جامعه برندهایی ظهور کرده و با خود فرهنگی را در یک نسل خاص جایگزین نمایند و پس از مدت کوتاهی رفتار مصرفی و مد و ادبیات خاص آن برند بخشی ازفرهنگ جامعه ی مصرف کننده خواهد گردید.

mazerati

آنچه در این نقطه اهمیت می یابد چون و چرا و هزینه هایی است که باید پرداخته شود و بنابراین جریان ادغام کننده ی برند و فرایندهای برندسازی نیز هرچه بیش از پیش فرهنگ جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک و به مدد فن اوری های انتقال اطلاعات و رسانه ،  گسترش و عمق می یابد تا بدانجا که رفتار مصرف کننده های امروزی برندهایی که برموج تکنولوژی و دیتا سوار هستند تا حد زیادی در نقاط گوناگون دنیا و جوامع مختلف به یکدیگر نزدیک می شود.

 

حقیقت بزرگ این است که سرزمینی که از پرداختن به ارزش ها و ستارگان خود باز بماند لاجرم بازاری برای برندهای دست ساخته ی اجتماع دیگر و نه تنها مصرف کننده ی کالا و یا خدمت بلکه مقلد آداب و رسوم وفرهنگ دیگران نیز خواهد گردید.

 

پی نوشت: بررسی رفتار برند هایی همچون  نوتلا و فررو و بسکین رابینز استارباکس ومک دونالد  و دو مینو و پیتزا هات در حوزه ی  صنایع غذایی و همچنین برند هایی همچون زارا و اچ اند ام و مکث و فیلاسوفی و صفورا و امواج در حوزه ی پوشاک و اکسسوری و عطر وهمچنین برندهایی همچون مازراتی و استون مارتین  و پورشه و تاثیرات آنها در جامعه ی امروز ایران و منطقه  می تواند نتایج جالبی را موجب گردد و البته پوشیده نیست که در حال حاضر ما نیز در میان این خرده فرهنگ ها و تاثیرات زیر پوستی آنها بسر می بریم. اشاره به رویدادها و آیین هایی نوظهور همچون ولنتاین و هالوین در جامعه ی ما و حضور هزاران عروسک تدی شاهدی بر این ادعاست  که برند و فرهنگ بریکدیگر موثر و در یکدیگر متداخل هستند.

 

 • تاثیر برندشخصی قدرتمند بر روی برند مکان

  برداشت دوم: برندشخصی و برند مکان پوردوسی (فردوسی) شاعر بزرگ پارسی می فرماید : به نام خداون…
 • برندسازی و تولید

  برندسازی و تولید

  برداشت اول : برندسازی و تولید بیایید اینگونه آغاز کنیم ، تفکر یک جامعه آیا تاثیری بر روی ک…
 • مشتری محوری یا کارآفرینی محوری

  مشتری، محور کارآفرینی

  گفت و گوی اختصاصی پژمان پاکدامن با دکتر محمود محمدیان در خصوص الزامات بازاریابی در کارآفری…
 • چسب نچسب مسئولیت اجتماعی

  نگاهی به استراتژی بازاریابی آدامس کندر BIODENT در گفت و گو با شیوا شمشیردار تولید کنندگان …
 • کودتای برند های گردشگری

  بررسی پیامدهای ناامنی ترکیه برای آژانس های مسافرتی در گفت وگو با شیوا شمشیردار کودتای شبان…
 • یکپارچگی برند

  یکپارچگی بله، یکپارچگی همه ی آن چیزی است که یک برند را از لغزش باز می دارد.یکپارچگی شامل ه…

۱۰ دیدگاه ها

 1. javad

  بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در ۱۲:۱۸ ب.ظ

  مغاله زیبا،مختصر و مفیدی بود.تصاویر با نوشتها هماهنگی داشت وبر جذابیت اثر افزوده بود.به عنوان کسی که تخصص چندانی در زمینه مفهومی و آکادامیک برند ندارم،ولی میتونم از لحاظ شخصی بگم که تحقیق میدانی مختصر و قابل فهمی برای من مخاطب غیرخاص بود و باعث آشنایی بیشتر با اثرات فرهنگ بر هویت برند شد.
  باتشکر.

  پاسخ دادن

  • شیوا شمشیردار

   بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ در ۷:۴۱ ق.ظ

   سلام و ادب
   دو ست گرامی آقای جواد ، سپاس از درج نظر جنابعالی .
   نشر دانش موجب افزایش کیفیت در عرصه ها و ارکان مختلف زندگی می گردد.سپاسگزار می شوم اگر این سایت و مقالات را به سایر دوستان خود معرفی بفرمایید.
   با تشکر
   شیوا شمشیردار

   پاسخ دادن

 2. علیرضارضایی

  بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۲ ب.ظ

  عالی بود. سپاس. البته کمی فشرده و سنگینی بار دانشگاهی داشت(قلم فاخر)

  پاسخ دادن

  • شیوا شمشیردار

   بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ در ۷:۴۴ ق.ظ

   سلام و ادب
   دوست گرامی جناب رضایی
   در ابتدا از دقت نظر شما سپاسگزارم و در ادامه نظر جنابعالی را تایید می کنم .نگارش و تلخیص متن چند ماهی زمان برد تا تبدیل به یک متن قابل ارائه در فضای وب و متناسب با حوصله و فرصت خوانندگان وب گردد. قطعا در آینده ی نزدیک مباحث فوق را بیشتر خواهم شکافت تا سر خط هایی کاربردی برای دوستداران و دانشجویان فراهم گردد.
   متشکرم
   شیوا شمشیردار

   پاسخ دادن

   • علیرضارضایی

    اسفند ۷, ۱۳۹۴ در ۱۱:۴۷ ب.ظ

    عرض سلام وادب وظیفه من نسبت به شما دوست واستادعزیزبوده که عذرخواهی میکنم که کوتاهی کرده بودم! مشتاقانه منتظر درس های تازه تر ازشما بخصوص در همین حوزه ارتباط موفقیت برند وعناصر فرهنگی هستم

    پاسخ دادن

    • شیوا شمشیردار

     اسفند ۸, ۱۳۹۴ در ۸:۴۱ ق.ظ

     سلام و ادب
     دوست گرامی جناب رضایی
     حتما و در اولین فرصت زمانی سال جدید در راستای شخصیت پردازی و کهن الگو ها و ارتباط برند وفرهنگ مطالبی خوام داشت .
     سپاس از بذل توجه جنابعالی

     پاسخ دادن

 3. علی آزادی منش

  بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ در ۶:۳۶ ق.ظ

  با سلام و عرض ادب
  سرکار خانم شمشیردار، به موضوع بسیار مهمی در مقوله برند پرداختید که نشان از دانش، تجربه و دید بالای شما است. حوزه ای است که اگر صاحبان برند بدان توجهی نداشته باسند همانطور که اشاره کردید ممکن است سبب خسران شود.
  البته پیشنهاد می کنم در مجالی دیگر مواردی که به آنها اشاره شده است جداگانه برای مخاطبان ارائه نمایید زیرا متاسفانه به این مقوله کمتر پرداخته شده است.
  همچنین در خصوص مباحث روانشناسی و نشانه های بومی اشاره ای داشتید ولی به کهن الگو های بومی ویا جهان شمول که میدانم در آن بسیار تخصص دارید اشاره ای نشده است و بنظرم جایش در اینجا خالی است.
  پیشنهاد آخرم هم اینست که مخاطبان خود را برای خواندن مطالبتان زیاد منتظر نگذازید. ما مشتاق خواندن نوشته های مفید و قشنگتان هستیم.
  ارادتمند شما
  علی آزادی منش
  مشاور کسب و کار

  پاسخ دادن

  • شیوا شمشیردار

   بهمن ۲۹, ۱۳۹۴ در ۶:۴۱ ب.ظ

   جناب آقای مهندس آزادیمنش
   سلام و ادب به شما دوست گرامی
   بسیار لطف کردید.
   مواردی را که قید کردید به دقت خواندم و در تایید این مباحث موظف شده ام که در آینده ی نزدیک مباحث را بازتر کرده و قطعا بزودی در حوزه ی کهن الگوها و ارتباط آنها و هویت برند در خدمت دوستان خواهم بود.
   سپاسگزارم
   شیوا شمشیردار

   پاسخ دادن

 4. رسام

  بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ در ۸:۵۰ ق.ظ

  خیلی کوتاه بود و منتظر بودم مباحث باز شود. آنجایی که برندها وارد می شوند قاعدتا لایف استایل و در طولانی مدت و طی چندیدن دهه فرهنگ ها تحت تاثیر قرارخواهند گرفت. به امید داشت برندهایی فاخر برای ایران عزیز و سپاس از شما به جهت ورود به این حوزه.
  پایدار باشید

  پاسخ دادن

  • شیوا شمشیردار

   بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ در ۹:۰۹ ق.ظ

   سلام و درود
   دوست گرامی جناب رسام
   سپاس فراوان
   بدون شک و در تایید نظر جنابعالی باید اذعان کنم چنین مقوله ای مبحث بسیار چالش برانگیزی است که می تواند موضوع کتابی فاخر در این مقوله باشد و در این فضا با توجه به فرصت اندک سعی بر گرد آوری سرفصل ها گردیده است تا حرکتی آغازین برای محققان و دانش پژوهان باشد و اساسا دغدغه ای که موجب شد تا در این حوزه حرکت کوچکی بشود بازار آشفته ی برندسازی امروز است که شاهد اجرای مواردی هستیم که اساسا هویت برند کاملا دلخواه تیم شاغل در پروژه و بدون هیچ تحقیقی با کارگاه هایی چند ساعته به نتیجه می رسد و متاسفانه عده ای در این بازار به سلیقه ی شخصی خود برندسازی می کنند .برند سازی از جنس حکمت است و حکمت ریشه در مطالعه ی آداب فرهنگ مصرف کننده و بررسی های گسترده دارد.امید است با حضور دانشوران و ارزشنهادن به مقوله ی تحقیق در این فضا پیشرفت هایی حاصل گردد.
   متشکرم
   شیوا شمشیردار

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *